Inför, under och efter fönsterbytet

Det är en trygghet för dig att välja Elitfönster På Plats när du ska byta fönster och dörrar. Vi utbildar och certifierar själva våra montörer i våra produkter. Det gör att vi kan garantera en hög kvalitet på montaget, för att ge dig ett tryggt och bekvämt fönsterbyte. Det är nämligen viktigt att montaget håller en lika hög kvalitet som produkterna gör. 

Förberedelser 

Leverans

 • Förbered yta på tomten där leveransen kan lastas av (tillgänglig med lastbil).
 • Vid leverans behöver du vara hemma för att ta emot, kvittera för och kontrollera leveransen.
 • Ta in lister och överigt material som ska förvaras inomhus.

Inför monteringen

 • Ta bort gardiner, gardinstänger, persienner, markiser och dylikt.
 • Ta bort fönsterbänkar som sitter på konsoller.
 • Gör fritt framför fönster och dörrar som ska bytas, både på in- och utsida.
 • Gör fri väg för montörer att bära in/fram material.
 • (Frivilligt) Täck golvytor med skyddspapp, då snickarna använder arbetsskor inomhus.
 • (Frivilligt) Täck över känslig inredning med täckplats, då byggdamm förekommer.

Slutkontroll

 • Inför slutkontrollen, läs igenom våra kvalitetsnormer.  Våra kvalitetsnormer
 • Var hemma för att, tillsammans med oss, avsluta projektet.

Så går montaget till

Allt du behöver göra är att förbereda ditt hem. Våra certifierade montörer sköter sedan hela montaget.

Skyddande arbetsmattor rullas ut, foder plockas ner, spikar tas bort, gamla karmar lyfts ur, utvändiga fönsterbleck tas bort. Sedan monteras dina nya måttbeställda fönster och dörrar. Ingår gör också uppsättning av lister, smygar och foder, samt plåtarbeten.

Montageteamet grovstädar och plockar ihop. Gör upp om bortkörning, så forslas allt skräp bort.

Klart.

Garantier

Vi lämnar alltid garanti både på våra produkter och montaget. Det är också alltid till oss du ska vända dig till om det skulle uppstå något problem i framtiden - oavsett om det skulle gälla produkterna eller montaget.