Garantier

Elitfönster På Plats erbjuder en helhetslösning för ditt dörr- eller fönsterbyte. Det ska kännas bekvämt, enkelt och framförallt tryggt att byta dörrar eller fönster med oss. Vi finns med i hela ledet från mätning till tillverkning och montering. Därför kan vi lämna generösa garantier på både våra produkter och montage. 

Snickare mäter ett fönster

Produktgaranti

Elitfönster På Plats lämnar följande garantier på fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar:

  • 30 års garanti mot röta för Elitfönster Original Alu
  • 20 års garanti mot röta för Elitfönster Original Trä
  • 10 års funktionsgaranti på fönster
  • 20 års formgaranti på ytterdörrar

Garanti på montaget

  • 3 år på arbetet

Våra montörer är utbildade av Elitfönster På Plats och har lång erfarenhet av att byta fönster. Det gör att vi är trygga med att lämna 3 års garanti på montaget.

Tillbehörsprodukter

På produkterna i vårt sortiment av tillbehör, så som persienner och myggnät lämnar vi följande garantier:

  • 2 års funktionsgaranti på persienner och myggnät
  • 2 års garanti på listverk
  • 2 års garanti på beslagspaket och Yale doorman
  • 1 års garanti på Komfort-sortimentet.

Garantiåtaganden

Elitfönster På Plats reparerar fel som omfattas av ovanstående garanti. Utöver det tillkommer det ansvar vi har som tillverkare och installatör enligt konsumenttjänstlagen.

Garantiförutsättningar

För att garantiåtagandet ska uppfyllas ska du som konsument följa Elitfönster På Plats skötselanvisningar. Garantin gäller från och med att avtalad betalning gjorts till Elitfönster På Plats. Elitfönster På Plats ersätter inte skada som uppkommit på grund av bristande underhåll eller skada orsakad av att produkten utsatts för yttre åverkan eller onormal hantering. Vidare gäller inte garantin efter åtgärd som inte föreslagits av Elitfönster På Plats.