Ordlista för fönsterbyte

Från A till Ö om fönster och dörrar

Vad pratar grannen om när hen skryter om U-värde? Vilka fönsterdelar är bra att känna till? Och vad vill säljaren egentligen ha sagt med att fönstret har isolerglas?

Fönster-delar

När du ska byta fönster finns det några namn och begrepp på fönsterdelar som kan vara bra att känna till. Vi har därför satt ihop en lista med de vanligaste termerna så att du kan känna dig trygg i ditt val av nya fönster.

A

Altandörr – en dörr med en konstruktion likt ett fönster. Kan vara helglasad eller bröstad. Kan även kallas "fönsterdörr" eller "balkongdörr".

Aluminiumbeklädnad – utvändig beklädnad av aluminium som ger ett extra väderskydd. Går att få i flera färger och glans.

Argongas - en naturlig gas som finns i luften omkring oss och används bland annat för att fylla mellanrummen i isolerrutor för att förbättra glasets värmeisolerande egenskaper.

B

Barnsäkerhetsbeslag – förhindrar att små barn kan öppna fönstret eller dörren och riskera att falla ut. Olika varianter beroende på produkttyp erbjuds som tillval.

Broms – en funktion som fungerar som ställbart vädringsbeslag, monterad i produktens överdel. Till exempel en dörrbroms.

Bröstningshöjd - linjering av en altandörrens delning mellan glas och fyllning/glas.

Båge - fönstrets öppningsbara del.

D

Distansprofil – ram som sitter mellan glasen i ett isolerglas.

Dörrblad – är altandörrens öppningsbara del.

E

E - brandklassning med grundläggande integritet som ger avgränsning mot rök och flammor.

EW – brandklassning med begränsad isolering mot värmespridning på ej brandutsatt sida.

EI - brandklassning med isolering som stoppar värmespridning på ej brandutsatt sida.

Energiglas - är benämningen på glas som har ett eller flera metallskikt s k lågemissionsskikt som reflekterar värmestrålning och sänker U-värdet.

F

Fast karm - fönster som ej kan öppnas.

Fingerskarvning – är en metod för sammanfogning av träämne för att slippa kvistar och förstärka materialets hållfasthet.

Fyllning - nedre delen på en altandörr eller en tät del som kan ersätta glas i en fast karm.

Fönstermärkning – varje produkt märks med en eller flera märklappar som redovisar produktens egenskaper och certifieringar.

G

G-värde – ett värde som anger solvärmetransmission. Anges i procent.

Glas – förutom att fungera som ljusinsläpp och möjlighet att titta ut har det även stor betydelse för värmeisolering, ljudisolering, solskydd, insynsskydd, personskydd och inbrottsskydd.

Glaslist – en list som håller glaset på plats.

Glasskena - droppbleck som sitter utvändigt nedtill på glas/fyllning på produkter utan aluminiumbeklädnad.

I

Isolerglas - är två eller flera enkelglasrutor som limmas ihop och sedan tillsluts lufttätt med en distansprofil. Isolerglaset bromsar värmeläckaget genom glaset och bidrar till bättre energivärde, dvs sänker dess U-värde. Mellanrummen mellan glasen innehåller torr luft eller en isolerande gas. Isolerrutan används i fönsterkonstruktioner för att förbättra värme- och ljudisolerande egenskaper. Isolerglas benämns också isolerruta eller isolerglaspaket.

K

Karm – del av fönster eller altandörr där bågen monteras.

Karmhylsa – justerbar hylsa som förenklar montage av fönsterprodukter.

Kondens – när luft träffar en kall yta och kyls av, avsätts fukten i luften som små vattendroppar på den kalla ytan. Vattendropparna brukar kallas kondens eller imma. Kondens kan bildas på husväggar, badrumsspeglar, glasögon och fönsterrutor.

Kopplade fönster - fönster och fönsterdörrar kan tillverkas i en kopplad konstruktion med dubbla bågar vilket exempelvis möjliggör montage av mellanglaspersienn. Vid putsning delas bågarna och glasen kan putsas på alla fyra sidorna. Kopplade bågar med ett 2-glas isolerglas i innerbågen och ett enkelglas i ytterbågen kallas hos Elitfönster för 2+1-fönster.

L

Lamellimning - innebär att två eller flera smala trälameller fogas ihop för att ge ett rakt och formstabilt ämne till t ex en fönsterkarm.

Laminerat glas – är två eller flera enkelglas som monteras ihop med folie emellan för att förbättra vissa egenskaper såsom ljudreducering, personsäkerhet och inbrottsskydd.

LT-värde - ett värde som anger ljustransmission. Anges i procent.

Luft – fönsterluft är ett begrepp som syftar till antalet öppningsbara delar i fönstret. Ett fönster kan alltså ha flera "luft".
Ljudreduktion – ett materials förmåga att dämpa ljudet inomhus från trafik och andra yttre källor, mäts i Decibel (dB).

M

Mittstycke - glasdelande post.

Modulmått - storlekar anges i moduler där en modul (M) är 100 mm, modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd dvs 10 mm runt om. Exempel: Storlek M 5/10 innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.

R

Rutstämpel – beskrivning av glasets uppbyggnad och tillverkningsdatum, placerad på distansprofilen i isolerglaset.

Rw - ett värde som anger produktens ljudreduktion och är ett sammansatt värde av höga och låga toner.

Rw+C - anger produktens ljudreduktion, används vid buller från landsvägstrafik, tågtrafik mm.

Rw+Ctr – ljudreduktionstal som används för lågfrekvent buller från exv stadstrafik med inslag av tung trafik.

S

Sidhängt fönster – fönster med gångjärn placerade på sidan.

Solida träämne – massivt virke som ej är fingerskarvat.

Spaltventil – ventil som placeras i en urfräsning i fönstrets karmöverstycke.

Spanjolett - låsningsbeslag till fönster, altandörr och skjutdörr.

Spröjs – dekoration till fönster. Levereras som löstagbar, glasdelande eller mellanglasspröjs.

StormTite – tätningslist mellan karm och båge som skyddar mot fukt och vind.

U

U-värde - ett mått på fönstrets värmeisolerande förmåga. U-värdet beskriver hur mycket energi, eller värme som släpps ut genom fönstret. Ett lägre U-värde är alltså bättre än ett högt. U-värde mäts i enheten W/(m2K) och avser hela fönsterkonstruktionen inklusive båge och karm, ej enbart glaset.

V

Vridfönster - glidhängt fönster som öppnas utåt och kan vändas runt 180 grader utanför fönstret med hjälp av det speciella vridbeslaget, praktiskt vid fönsterputsning.