Lag om säkerhetsglas

Vad är det som gäller?

9 nov. 2022

Den 1 januari 2013 trädde ett nytt lagkrav från Boverket i kraft. Krav för att skydda mot skärskador och fall, som tidigare endast gällt vid nybyggnation började då gälla även när du byter fönster och fönsterdörrar i ett befintligt hus. Om du behöver ta hänsyn till lagkravet eller inte, beror på hur fönster och fönsterdörrar är placerade på huset.

Närbild på fönster som öppnas

Säkerhetsglas minskar risken för personskador om glaset krossas. Glas som är oskyddade och placerade så att personer att riskerar komma i kontakt med dem, ska enligt Boverkets byggregler utformas så att risken för personskador begränsas.

  • Är fallhöjden utanför fönstret mer än 2m?
  • Sitter fönstret mindre än 60cm över golvet?

Då ska fönstret ha säkerhetsglas för att minska risken att falla ut.

Vi rekommenderar att du läser Boverkets fullständiga information om lagkravet för säkerhetsglas. Naturligtvis finns vi här och rådger dig kring vad som gäller för just ditt hem när du har kontakt med oss inför ett fönsterbyte.

Läs mer på boverkets webbplats