Behövs bygglov för att byta fönster?

26 maj 2023

Vi förstår att det kan uppstå många frågor när det är dags att byta fönster. Hur är det egentligen med bygglov och fönsterbyte? Låt oss guida dig.

Röd stuga med vita spröjsade fönster

Måste man ha bygglov för att byta fönster?

Ibland kan det behövas bygglov när du byter fönster, och ibland inte. Generellt så behövs det bygglov vid större förändringar och när fönsterbytet förändrar husets exteriör. Byter du däremot till liknande fönster som redan sitter i huset, då är det inte alltid det behövs bygglov.

När behöver man bygglov, och när behövs det inte?

Låt oss ta en närmare titt på några exempel när det kan behövas bygglov för att byta fönster, och när det generellt inte behövs.

*Det kan variera något mellan olika kommuner. Vi rekommenderar därför att du hör med din lokala byggnadsmyndighet, för att få svar på vad som gäller i din kommun.

 

När bygglov kan behövas vid fönsterbyte

Här är några exempel på när du kan behöva ansöka om bygglov när du byter fönster.

 

Förändring av fönstrets storlek

Om du planerar att ändra storleken på fönstret, antingen genom att göra det större eller mindre, krävs vanligtvis bygglov.

 

Ändring av fönstrets placering

Om du planerar att flytta fönstret till en annan plats, till exempel att flytta det från en vägg till en annan, kan du behöva ansöka om bygglov.

 

Förändring av fönstrets utseende

I vissa områden kan bygglov behövas om du ändrar fönstrets utseende, exempelvis kulören. Särskilt om byggnaden är en del av ett historiskt eller kulturbevarande område.

 

När bygglov inte behövs vid fönsterbyte

Här är några exempel på när du generellt inte behöver ansöka om bygglov när du ska byta fönster.

 

Nya fönster med liknande storlek och utseende

Om du planerar att byta ut dina befintliga fönster mot nya fönster som har samma storlek, kulör och form behöver du vanligtvis inte söka bygglov vid fönsterbyte.

 

Energibesparande åtgärder

Vissa områden kan tillåta energibesparande åtgärder när du byter fönster, utan att det behövs bygglov. Det kan exempelvis omfatta åtgärder som syftar till att förbättra isoleringen och minska energiförbrukningen.

Vita spröjsade fönster på en tegelfasad

Får man ta bort fönster utan bygglov?

Att ta bort ett fönster ses vanligtvis som en förändring av husets exteriör, och kan därför kräva bygglov. Men det betyder inte att du inte kan göra det. Genom att söka bygglov kan du vara säker på att du följer reglerna och säkerställer att ditt fönsterbyte genomförs på rätt sätt.

Vad kostar ett bygglov för fönsterbyte?

Kostnaden för bygglov kan variera mellan kommuner. Du kan därför ta kontakt med din lokala byggnadsmyndighet, för att få information om vad ett bygglov kostar.

Så ansöker du

Vanligtvis fyller du i en blankett, som du skickar till din lokala byggnadsmyndighet. Om du är osäker kan de hjälpa dig genom processen. När du lämnat in din ansökan blir den granskad av byggnadsmyndigheten. Det kan ta olika lång tid, och de kontaktar dig om de behöver mer information.

 

Byta fönster och bygglov behöver inte alls vara komplicerat. Med rätt kunskap kan du förvandla ditt hem och skapa en bättre inomhusmiljö, utan att behöva oroa dig för det administrativa. När du byter fönster med Elitfönster På Plats får du alltid kostnadsfri rådgivning. Bekvämt, enkelt och tryggt.