Behövs bygglov för att byta fönster?

26 maj 2023

Vi förstår att det kan uppstå många frågor när det är dags att byta fönster. Hur är det egentligen med bygglov och fönsterbyte? Låt oss guida dig.

Röd stuga med vita spröjsade fönster

Måste jag ha bygglov för att byta fönster?

Om du behöver ansöka om bygglov när du byter fönster beror på projektet. Vill du göra större förändringar i ditt hus som förändrar husets fasad kan du först behöva ansöka om bygglov. Byter du däremot till liknande fönster som redan sitter i huset brukar det vanligtvis inte krävas. Låt oss ta en närmare titt på några exempel.

 

När du kan behöva ansöka om bygglov

  • Förändring av fönstrets storlek - Vill du ändra storleken på fönstret, antingen genom att göra det större eller mindre, krävs vanligtvis bygglov.

  • Ändring av fönstrets placering - Om du planerar att flytta fönstret till en annan plats, från en vägg till en annan, kan du behöva ansöka om bygglov.

  • Förändring av fönstrets utseende - I vissa områden kan bygglov behövas om du ändrar fönstrets utseende, exempelvis färgen. Särskilt om byggnaden är en del av ett historiskt eller kulturbevarande område.

  • Sätta in ett nytt fönster - Ska du sätta in ett fönster på en plats där det inte suttit ett fönster tidigare? Då behöver du vanligtvis ansöka om bygglov först.

 

Då behöver du vanligtvis inte ansöka om bygglov

  • Nya fönster med liknande storlek och utseende - Om du planerar att byta ut dina befintliga fönster mot nya fönster som har samma storlek, kulör och form behöver du vanligtvis inte söka bygglov vid fönsterbyte.

  • Energibesparande åtgärder - Om du byter fönster för att förbättra ditt hus isolering och spara energi behöver du i vissa områden inte ansöka om bygglov.


*Det kan variera något mellan olika kommuner. Vi rekommenderar därför att du hör med din lokala byggnadsmyndighet, för att få svar på vad som gäller i just din kommun.

 

Får jag ta bort fönster utan bygglov?

Att ta bort ett fönster ses vanligtvis som en förändring av husets exteriör, och kan därför kräva bygglov. Men det betyder inte att du inte kan göra det. Genom att söka bygglov kan du vara säker på att du följer reglerna och att ditt fönsterbyte genomförs på rätt sätt.

 

Vad kostar bygglovet och hur ansöker jag?

Vad bygglovet kostar vid fönsterbyte varierar mellan olika kommuner och hur stort ditt projekt är, därför är det svårt att säga exakt. Du ansöker om bygglovet genom att fylla i en blankett till din lokala byggnadsmyndighet. Glöm inte att också skicka med en ritning på hur det är tänkt att se ut.

Om du är osäker på vad du behöver skicka med i din ansökan eller vad bygglovet kostar kan du kontakta din byggnadsmyndighet, så hjälper dem dig genom processen. När du lämnat in din ansökan blir den granskad av myndigheten och behöver dem någon komplettering blir du kontaktad.