Energistöd när du byter fönster och dörrar

Få upp till 30 000 kronor

21 juni 2023

Den 15 juni kom ett beslut om att du som husägare kan få energistöd när du energieffektiviserar ditt hem. I den här artikeln går vi igenom hur det fungerar.

Vita fönster med spröjs

Bakgrunden till energistödet

Många hus som är byggda mellan 1960-1980 har 2-glasfönster och är uppvärmda med el eller gas. Kombinationen mellan uppvärmning med el eller gas och 2-glasfönster kan leda till en hög elförbrukning och stora kostnader, särskilt när elpriserna stiger som de gjorde under vintern 2022. Energieffektiviseringsstödet kom därför till för att skapa en tryggare elförsörjning i Sverige och för att hjälpa dig som husägare.

Läs allt om energistödet här

Villkor - Så här kan du ta del av energistödet

För att ta del av energistödet behöver du helt eller delvis äga ett småhus, som används som permanent bostad och värms upp med el eller gas.

 

Två kategorier av bidragsberättigade åtgärder

De bidragsberättigade åtgärderna är indelade i två kategorier: värmesystemsåtgärder och klimatskärmsåtgärder.

Den första kategorin är åtgärder som syftar till att minska ditt hus behov av el eller gas. Exempelvis genom konvertering till värmepump, installation av vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem eller anslutning till ett fjärrvärmenät.

Den andra kategorin omfattar förbättringsåtgärder i klimatskärmen. Exempelvis kostnader för tilläggsisolering, vindisolering och byte av fönster och dörrar med lägre U-värde. För att ta del av bidraget för klimatskärmsåtgärder behöver du först ha utfört värmesystemsåtgärder i ditt hem, och fått bidrag för det.

Så mycket pengar kan du få när du byter fönster

Om du bor i ett småhus som omfattas av stödet kan du maximalt få 60 000 kronor i bidrag. Bidraget är fördelat på 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder, och 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder.

Du kan få bidrag på upp till 50 % av materialkostnaden för åtgärden. Bra att veta när du räknar på det är att materialkostnaden vanligtvis omfattar 60–70 % av ett fönsterbyte. Nedan ser du ett exempel på hur du kan räkna:

 

Räkneexempel:

Materialkostnad: 70 000 kronor
Monteringskostnad: 30 000 kronor
Totalt: 100 000 kronor
Energistöd: 30 000 kronor

50 % av materialkostnaden (70 000 kronor) blir i ovan exempel 30 000 kronor, eftersom att taket för energistödet är 30 000 kronor. Dessutom kan du precis som innan få 30 % i ROT-avdrag på montagekostnaden.

Bidrag som är under 10 000 kronor betalas inte ut. Och ett krav för att energistödet ska betalas ut är att arbetet utförs av en aktör med F-skattsedel.

Så här ansöker du

Du ansöker om bidraget via Boverkets e-tjänst. Ansökan öppnar den 3 juli 2023 och det går att ansöka fram till år 2025. Det går även att ansöka retroaktivt för bidragsberättigade åtgärder som utförts efter den 8 november 2022.

Svarta panoramafönster med spröjs

Energiräknaren

Räkna ut vad du kan spara i energi och pengar

Med hjälp av vår Energiräknare kan du räkna ut hur mycket energi och pengar du kan spara med nya fönster från oss.

Boka gratis hembesök

Få en kostnadsfri offert på dörr- och fönsterbyte