Ett tryggt fönsterbyte

Certifierat montage

 

Unika i branschen med certifierat montage

Vi är väldigt stolta över att vara först och unika i branschen med ett certifierat montage. Certifieringen innebär att vi uppfyller de krav som finns och har processer för att varje fönsterbyte utförs på bästa möjliga sätt. Både före, under och efter ditt fönsterbyte.

 

Vad innebär det för dig?

För oss är det självklart att marknadsledande produkter ska ha ett minst lika bra montage. Genom att vårt montage är certifierat kan vi erbjuda dig som kund en extra nivå av kvalitet, hållbarhet och trygghet när du byter fönster och dörrar med oss.

Låt oss utforska alla fördelar, och vad det innebär för dig.

Närbild på ett Elitfönster

Kvalitet

För oss är kvalitet viktigt, och med ett certifierat montage kan du vara säker på att varje detalj i ditt fönsterbyte hanteras med omsorg. Från korrekt tätning till placering av fönsterbleck och smyg. Som utförs med ett noggrant öga för detaljer.

Våra montörer är dedikerade till att leverera ett fönsterbyte av hög kvalitet, som är anpassat för ditt hem och dina önskemål.

Två montörer som installerar fönster

Utbildade montörer

Det är en trygghet för dig att välja Elitfönster På Plats när du ska byta fönster och dörrar. Våra montörer har lång erfarenhet av fönsterbyten. Dessutom utbildar vi själva våra montörer i våra produkter och hur de ska monteras. För oss är det självklart att montaget ska hålla en lika hög kvalitet som produkterna.

Montör mäter ett fönster Montör mäter ett fönster

Därför utbildar vi våra montörer

Våra montörer är erfarna inom fönstermontage, och har även genomgått en noggrann utbildning av Elitfönster På Plats. Du kan därför känna dig trygg med att ditt fönsterbyte utförs på ett professionellt sätt.

1

Varför utbildar vi våra montörer?

Vi vill att du ska veta att du kan lita på oss och att Elitfönster På Plats är en långsiktig partner i ditt fönsterbyte. För att du ska känna dig trygg med de personer som arbetar i ditt hem och få en hög kvalitet på montaget, utbildar vi våra montörer.

2

Hur gör vi?

Vi utbildar våra montörer i våra produkter och hur de ska monteras. Det gäller exempelvis hur fönsterbleck ska sättas och hur foder monteras på bästa sätt. Vi informerar även om våra allmänna bestämmelser så som garantier, hur ett projektavslut ska gå till och bemötande av våra kunder. Montören genomgår sedan tester, där vi bedömer slutresultatet efter de krav och normer vi har, och boverkets byggregler. Montören får efteråt ett bevis som behöver förnyas efter en viss period. Våra montörer behöver även ha ett bolag som är registrerat i Sverige, registrerat för F-skatt, och som arbetsgivare hos Skatteverket.

3

Vad innebär det för dig?

Genom att utbilda våra montörer kan vi erbjuda dig kvalitet, kompetens och en bra service. Du kan helt enkelt byta fönster och dörrar, utan att behöva chansa på montören. Det gör det både enkelt, tryggt och bekvämt för dig att välja Elitfönster På Plats.

Montör som installerar ett fönster

Hållbarhet och livslängd

Ett certifierat montage innebär att montören följer branschstandarder och tillverkarens riktlinjer för hur fönster ska monteras. På så vis får du ett korrekt utfört och hållbart fönsterbyte, som är anpassat efter ditt hus förutsättningar.

Det gör inte bara att dina fönster fungerar optimalt, det förlänger också deras livslängd och minskar risken för framtida problem. Vilket sparar dig både tid och pengar på sikt.

Fönsterrådgivare vid ett retrofönster

Trygghet och garanti

När du väljer ett certifierat montage kan du känna dig trygg med att du får en pålitlig och hållbar lösning.

Du får generösa garantier, vilket ger dig en extra trygghet och försäkran om att både montaget och produkterna håller en hög kvalitet. Du kan också vara säker på att om det skulle uppstå något problem, tar vi ansvar för att lösa det på bästa möjliga sätt.

Bild på certifikatet från Rise

Certifierat av RISE

ISO 9001 och ISO 14001

Elitfönster På Plats är en del av koncernen Inwido som bedriver ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete och är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. I och med certifieringen har vi förbundit oss att öppna vårt miljöledningssystem och kvalitetledningssystem för återkommande revisioner. Vid revision granskas vårt arbete med miljö och kvalitet av en oberoende revisor.