Alltid certifierade montörer

Det är en trygghet för dig att välja Elitfönster På Plats när du ska byta fönster och dörrar. Vi utbildar och certifierar själva våra montörer i våra produkter. Det gör att vi kan garantera en hög kvalitet på montaget, för att ge dig ett tryggt och bekvämt fönsterbyte. Det är nämligen viktigt att montaget håller en lika hög kvalitet som produkterna gör. 

Läs mer om monteringen här.

Läs om montaget