Vårda dina fönster

Hur tar jag hand om mina fönster?

9 nov. 2022

Du kan förlänga livslängden och bevara utseendet på dina fönster avsevärt med rätt omvårdnad och skötsel. Hur du på bästa sätt tar hand om dina fönster beror på vad det är för typ av fönster du har. I den här artikeln kan du läsa våra skötselråd för aluminiumfönster, träfönster och fönsterbeslagen; så att dina fönster håller sig vackra och bibehåller sin funktion i många år framöver.

Närbild på ett fönster som öppnas

Skötsel av träfönster

Träfönster kräver mer underhåll än aluminiumfönster, men resultatet ger fina fönster som håller längre. Vi rekommenderar att den målade ytan rengörs ett par gånger per år, och eventuellt oftare vid exempelvis kraftig påverkan av nederbörd.

Rengöring av träfönster

Gör så här:

Använd ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel med en trasa och rengör träfönstret. Undvik starka rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller lösningsmedel.

Både målade och laserade fönster bör kontrolleras minst en gång per år. Ett fönster i söder- eller västerläge utsätts för mer sol och behöver därmed mer underhåll. Samma sak gäller för fönster som är placerade på ett ställe där de kan utsättas för fukt. Om du ser blåsor, sprickor, flagor eller matthet rekommenderar vi att det åtgärdas omgående.

Underhåll av industriellt målade träfönster

Det första du behöver tänka på är att trät är torrt innan du påbörjar ommålning eller underhåll av träfönstret, fuktkvoten bör vara lägre än 16 %. Om trät inte är riktigt torrt är risken stor för dåligt resultat.

Gör så här:

 1. Ta bort löst sittande färg och skrapa bort eventuell kåda som trängt ut.
 2. Mattslipa ytorna med ett fint sandpapper.
 3. Tvätta sedan med målartvätt eller en mild alkalisk tvättvätska.
 4. När trät är rent grundar du ytorna med en oljealkydgrundfärg. Exempelvis Nordsjö Tinova Primer Exterior eller Nordsjö Tinova Primer Exterior.
 5. Laga eventuella springor i t.ex. hörnsammanfogningar med plastisk tätmassa avsett för utomhusbruk.
 6. Färdigmåla (1-2 strykningar) med Nordsjö Tinova Traditional Window eller Nordsjö ONE Door Window Tech. Var uppmärksam på att vissa fogmassor inte tillåter övermålning.

Underhåll av industriellt laserade träfönster

Även vid ommålning och underhåll av laserade fönster behöver trät vara torrt och fuktkvoten lägre än 16 % för ett bra resultat. Undvik att måla i direkt solsken.

Gör så här:

 1. Slipa med fint sandpapper och skrapa bort eventuell kåda som trängt ut.
 2. Mattslipa blanka ytor.
 3. Tvätta sedan med målartvätt eller en mild alkalisk tvättvätska.
 4. Laga eventuella springor i t.ex. hörnsammanfogningar med plastisk tätmassa avsett för utomhusbruk.
 5. Behandla fönstret med lösningsmedelsburen oljealkydlasur, t.ex. Cuprinol Ädellasur. Lasuren ska alltid ha en viss pigmentering, du kan fråga din närmsta färghandlare om råd.
 6. Normalt ska ytorna strykas 2 gånger med använd produkt, men vid behov kan man applicera flera skikt.

Skötsel av aluminiumfönster

En stor fördel med aluminiumfönster är att de i stort sett är underhållsfria. Det räcker i princip med tvätt och avtorkning av aluminiumet. Vi rekommenderar att fönstret ses över minst 1 gång per år. Ibland kan färgen på aluminiumet behöva visst underhåll, det beror exempelvis på fönstrets placering, hur utsatt fönstret är för väder, vind, sol etc.

Underhåll av fönsterdetaljer i aluminium

Gör så här:

 1. Mattslipa detaljen som behöver underhållas noggrant.
 2. Tvätta ytan med målartvätt.
 3. Stryk ett första skikt med Nordsjö Tinova V Fönsterfärg alternativt Nordsjö Pansarol Finish. Låt sedan ytan torka i minst 6 timmar.
 4. Stryk sedan ett andra skikt med Nordsjö Tinova V Fönsterfärg eller Nordsjö Pansarol Finish.

Skötsel av fönsterbeslag

Fönstrets beslag behöver också lite omvårdnad för att bibehålla sin funktion. Vi rekommenderar att du ser över fönsterbeslagen minst 1 gång per år. Säkerställ även att tätningslisterna är hela och rena. Om en tätningslist är skadad ska den bytas ut för att undvika luftläckage. Du hittar tätningslister i bygghandeln.

Smörjning av fönsterbeslag

Rengör och smörj fönsterbeslagen minst en gång per år för att undvika att fönstret börjar kärva. Du kan använda en vattenfri olja utan silikon vid smörjning av gångjärn, öppnings- och stängningsbeslag, exempelvis smörjfett och låsspray från ASSA.

Spanjolett och flerpunktslås

När du beställt nya fönster är spanjoletten och flerpunktslåset smorda och funktionen kontrollerad vid leverans. Det är meningen att spanjoletten ska vara lätt att öppna och stänga och börjar den kärva är det god tid för underhåll. För att öka fönstrets livslängd och bibehålla en god funktion behöver du smörja låshuset, samtliga kolvar och bromsöverföringen med några droppar olja, 1-2 gånger per år, oavsett om fönstret kärvar eller inte.

Fönsterbroms

Se gärna över fönsterbromsen ett par gånger per år för att säkerställa att den är fri från smuts. Rengör bromsen genom dammsugning och avtorkning med en torr trasa. Om fönsterbromsen inte rengjorts kontinuerligt kan den bli trög, i dessa fall rekommenderar vi att den smörjs med lite olja eller vaselin. I annat fall så ska inte bromsen smörjas alls, då det kan göra att friktionen försvinner.

Fixa tröga fönster

Är dina fönster tröga vid öppning och stängning? En enkel justering kan oftast råda bot på problemet!

För höjdjustering av gångjärnen på utåtgående fönster och fönsterdörrar öppnar du hatten genom att skruva den motsols. Öppna sedan låsskruven med en 2,5 mm insexnyckel. Under hatten använder du en 5 mm insexnyckel och vrider medsols för att justera fönstret eller fönsterdörren uppåt. För att justera nedåt vrider du följaktligen motsols.

Ska du sidjustera bågen på inåtgående fönster och fönsterdörrar med bultgångjärn, vrider du gångjärnets cylindriska del ett eller fler halvvarv tills du hittat rätt läge. Bågen behöver normalt sett inte lyftas ur karmen. Ta bara ur den nedre gångjärnssprinten och korrigera detta gångjärn samtidigt som bågen hänger i det andra gångjärnet.

För att smörja gångjärn på utåtgående fönster öppnar du gångjärnets ”hatt” och applicerar smörjmedel direkt på insexskruven, stäng sedan hatten.