Skötsel av fönster och dörrar

Det är viktigt att du sköter och underhåller dina fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar för att bevara livslängden. Att följa skötselråden är också viktigt för att garantin ska gälla. Här hittar du de skötselanvisningar som du ska följa: