Hur tar jag hand om mina fönster?

Du kan förlänga livslängden på dina fönster avsevärt med rätt omvårdnad och skötsel. Hur du på bästa sätt tar hand om dina fönster, beror på vad det är för typ av fönster du har.

Skötsel av aluminiumfönster

Aluminiumfönster är i stort sett underhållsfria, det räcker med tvätt och avtorkning.

Skötsel av träfönster

Träfönster kräver lite mer skötsel än aluminiumfönster, men resultatet ger fina fönster som håller längre. Både täckmålade och laserade fönster bör kontrolleras en gång per år. Om du ser blåsor, sprickor, flagor eller matthet, rekommenderar vi ommålning. Ett fönster i söder- eller västerläge utsätts för mer sol och behöver därmed mer underhåll. Samma sak gäller för fönster som är placerade på ett ställe där de kan utsättas för fukt.

Smörjning av fönsterbeslag

Beslagen ska rengöras och smörjas minst en gång varje år, för att undvika kärvande fönster. Använd vattenfri olja vid smörjning av gångjärn, öppnings- och stängningsbeslag. Säkerställ även att tätningslisterna är hela och rena. Om en tätningslist är skadad, ska den bytas ut för att undvika luftläckage.

Fixa tröga fönster

Är dina fönster tröga vid öppning och stängning? En enkel justering kan oftast råda bot på problemet!

För höjdjustering av gångjärnen på utåtgående fönster och fönsterdörrar öppnar du hatten genom att skruva den motsols. Öppna sedan låsskruven med en 2,5 mm insexnyckel. Under hatten använder du en 5 mm insexnyckel och vrider medsols för att justera fönstret eller fönsterdörren uppåt. För att justera nedåt vrider du följaktligen motsols.

Ska du sidjustera bågen på inåtgående fönster och fönsterdörrar med bultgångjärn, vrider du gångjärnets cylindriska del ett eller fler halvvarv tills du hittat rätt läge. Bågen behöver normalt sett inte lyftas ur karmen. Ta bara ur den nedre gångjärnssprinten och korrigera detta gångjärn samtidigt som bågen hänger i det andra gångjärnet.