ROT-avdraget

ROT-avdraget ger de som äger ett småhus möjligheten att dra av 30% av arbetskostnaden för reparationer, underhåll och/eller om- och tillbyggnad. Detta gäller även fritidshus om det klassas som ett småhus.

Fönsterbyten i småhus omfattas av ROT-avdraget. Elitfönster På Plats erbjuder en helhetslösning med fönster och montering och därför kan du dra av 30% av monteringskostnaden.

Så mycket kan du få

Skattereduktionen är 30% av den totala arbetskostnaden, dock maximalt 50 000 kronor per år och individ. För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för ROT-arbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr).

Finns det 2 ägare kan de köpa tjänster för ett belopp på upp till 333 334 kronor/år och nyttja det maximala avdraget på 100 000 kronor.

Så går det till

Elitfönster På Plats ansöker om pengarna hos skattemyndigheten och du tillgodoförs en preliminär skattereduktion. Skattemyndigheten meddelar dig om att beslut om utbetalning till Elitfönster På Plats har gjorts och hur stort belopp som utbetalats. Om det visar sig att du redan utnyttjat din skattereduktion med maximalt belopp är du ansvarig för att betala resterande belopp av fakturan.

Fullständig information om ROT-avdraget hittar du på Skatteverkets hemsida.