Certifikat

Kvalitetsmärkningar på fönster försäkrar dig som konsument att våra produkter håller en hög kvalité. Vi är skyldiga att öppet redovisa dessa för dig som konsument. På den här sidan får du en enkel överblick på dokumenten.

Prestandadeklaration

Samtliga produkter som omfattas av en harmoniserande standard ska efter 1 juli 2013 ha en prestandadeklaration och CE-märkning. För prestandadeklarationer av produkter leverade av Elitfönster På Plats:

 

Prestandadeklarationer/energimärkning Hemmafönster

Elitfönster På Plats har tagit över ansvaret och garantier för produkter från varumärket Hemmafönster. För produkter tillverkade före 2016-04-01 finns nedan de dokument relaterade till dessa som vi är skyldiga att öppet redovisa till dig som konsument. 

 För prestandadeklarationer från Hemmafönster tillverkade efter 2016-04-01 se: