Certifikat

Kvalitetsmärkningar på fönster försäkrar dig som konsument att våra produkter håller en hög kvalité. Vi är skyldiga att öppet redovisa dessa för dig som konsument. På den här sidan får du en enkel överblick på dokumenten.

Prestandadeklaration

Samtliga produkter som omfattas av en harmoniserande standard ska efter 1 juli 2013 ha en prestandadeklaration och CE-märkning. För prestandadeklarationer av produkter leverade av Elitfönster På Plats:

För prestandadeklarationer avseende tidigare varumärket Hemmafönster se längre ner på sidan.

P-märkning

Produkterna som ingår i konceptet Elitfönster På Plats är P-märkt. P-märkning är en kvalitetsmärkning som utförs och garanteras av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC.

SP SITAC kontrollerar kontinuerligt tillverkningen genom att göra oannonserade stickprov och tester av produkterna. P-Certifieringen omfattar bl. a. funktionskrav, manövrerbarhet, lufttäthet, regntäthet, vindlast, värmeisolering, glasrutor m m.

Prestandadeklarationer/energimärkning Hemmafönster

Elitfönster På Plats har tagit över ansvaret och garantier för produkter från varumärket Hemmafönster. För produkter tillverkade före 2016-04-01 finns nedan de dokument relaterade till dessa som vi är skyldiga att öppet redovisa till dig som konsument. 

 För prestandadeklarationer från Hemmafönster tillverkade efter 2016-04-01 se: