Ett hållbart fönsterbyte för barnens framtid

14 apr. 2023

Några som provat på återvinningskonceptet med Elitfönster På Plats är familjen Gustafsson. Linda berättar att familjens barn – och deras framtid – var den stora anledningen till att de valde att återvinna sina fönster.  

Familjen Gustafsson framför sina nya fönster

– Vi blev väldigt glada att vi kan vara med och bidra. Vi gör ju detta för framtiden. Långsiktigheten och hållbarheten är något som verkligen tilltalar oss, säger Linda Gustafsson. 

Elitfönster På Plats har etablerat ett nytt återvinningskoncept för att återvinna material på ett optimalt sätt. Förutom att trä, plåt och listverk återvinns precis som tidigare är den stora välkomnande nyheten är att glasrutorna nu kommer ingå i ett cirkulärt flöde och bli till nya fönsterglas. Något som tidigare inte varit möjligt på grund av svårigheten att bibehålla ett klart glas, då risken att det förorenas i återvinningsprocessen är stor. 

Familjen Gustafsson byter fönster

Familjen Gustafsson som fick höra om projektet bestämde sig för att, i samband med att de skulle byta ut sina gamla fönster från 1968, testa på Elitfönsters nya återvinningskoncept. 

Anledningen till fönsterbytet var att förbättra isoleringen i huset med ambitionen att minska energiförbrukningen. De hade upplevt drag vid de gamla fönsterna vilket medfört stora värmeförluster och dyra energikostnader.  

Nya fönster i villan

Och fönsterbytet gav resultat. Efter de nya fönsterna installerats har familjen upplevt en förbättring av inomhusklimatet och draget vi fönsterna har försvunnit. Återvinningskonceptet blev också ett samtalsämne kring middagsbordet där hållbara val och klimatpåverkan inte sällan diskuteras. Barnen fascinerades av den strukturerade insamlingen vid fönsterbytet som gjordes direkt på plats hemma. 

– Vi pratar ofta med våra barn om framtiden och miljön, hur kan vi påverka och vad vi kan återvinna och inte. Så när våra gamla fönster skulle återvinnas var det fascinerande för oss alla att se hur processen gick till, säger Linda Gustafsson.