Stopp för kallras

Sommaren har passerat och hösten är på väg att gå över i vinter. Utomhustemperaturen sjunker och det är då det händer. Kallraset gör entré.

Traditionellt sett är elementet alltid placerade under hemmets fönster. Förklaringen till det är enkel. I äldre hus med dåligt isolerade fönster, kyls luften intill fönstret ned och orsakar drag längs golvet, så kallat kallras. Elementets placering är därmed ett sätt att försöka dämpa den mindre trevliga effekten med vintern. Med gamla 2-glasfönster krävs ingen extrem kyla för att du ska känna av kallraset, utan problemet kan uppstå redan när temperaturen börjar närma sig nollstrecket.

Är ditt hus utrustat med gamla fönster kan en snabb händelsekedja göra att du känner dig frusen. Det som sätter igång allt är att det inre glaset blir kallt på grund av den dåliga isoleringsförmågan. Inomhusluften närmast fönstret kyls då ned och faller mot golvet. Ovanifrån kommer ny luft för att ersätta den luft som sjunkit och på så sätt bildas en rörelse som skickar iväg kalluften längs med golvet. Golvet kyls ned och ett kallt, oangenämt drag har uppstått.

Element är tyvärr inte tillräckligt för att motverka problemet. Temperaturen i rummet växlar och energiförbrukningen blir hög under vintern. En bättre lösning är moderna 3-glasfönster med lågt u-värde. De har en betydligt högre isoleringsförmåga, vilket ger ett stabilt inomhusklimat och lägre energikostnader. Kallrasen får helt enkelt stanna utomhus.