Ny lag för säkerhetsglas

Den 1 januari 2013 trädde ett nytt lagkrav från Boverket i kraft. De krav som finns för att skydda mot skärskador och fall, har tidigare endast gällt vid nybyggnation. Nu gäller samma krav även när du byter fönster och fönsterdörrar i ett befintligt hus. Om du behöver ta hänsyn till lagkravet eller inte, beror på hur fönster och fönsterdörrar är placerade på huset.

Vi rekommenderar att du läser Boverkets fullständiga information om lagkravet, som finns tillgängligt här. Naturligtvis kommer vi att upplysa om vad som gäller för just din fastighet när du har kontakt med oss inför ett fönsterbyte.